Thông báo khóa học mới: Đạt được sản phẩm phù hợp với thị trường cho khởi nghiệp và kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp

Đạt được sản phẩm phù hợp với thị trường cho khởi nghiệp và kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nhân, vườn ươm, nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần, sản phẩm mới và / hoặc sửa đổi lớn. Các khóa học dẫn đến kế hoạch hành động.Tìm hiểu thêm. Lấy tài liệu bằng cách điền vào mẫu dưới đây.


[gravityform id=”26″ title=”true” description=”false”]

Read the full article on Spice Catalyst >>